Grad naručio novi Master plan za Palić

palic-jezero Lokalna samouprava raspisala je konkurs za izradu novog master plana razvoja turizma na Paliću, osam godina nakon prvog dokumenta ovog tipa. Procenjena vrednost ovog dokumenta je pet miliona dinara, a nabavka je otvorena do 14. januara 2015, kada će ponude biti i otvarane. Kako je objavljeno na sajtu lokalne samouprave, osnovni cilj "Master Plana Palić 2015" je da pruži odgovarajuću plansku osnovu za realizaciju Vizije razvoja ragiona Palićkog jezera, koja je definisana kao “Palić - jedinstveno mesto gde se ljudi iznova vraćaju u traganju za srećom i zdravljem”. "Master Plan Palić 2015" treba da se sastoji od određenog broja, kako je to definisano, ključnih i pratećih projekata sadržaja. Ključni projekti, koji treba da budu okosnica razvoja Palića, su Medical Spa; golf tereni i drugi objekti od kapitalnog značaja. Prateći projekti su Sanatorijum na određenoj udaljenosti, objekti za osmatranje ptica, centri tradicionalne medicine, centar sportova na vodi, ZOO, objekti kongresnog turizma itd. Ovo je drugi dokument ove vrste koji se odnosi na razvoj turizma na Paliću.

Master Plan Palića urađen je 2006. godine i, kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, u međuvremenu je došlo do čitavog niza promena što je, između ostalog, “generisalo neophodnost da se uradi novi Master plan”.

“Master plan 2006 je u datim privrednim, društvenim i političkim okvirima dao određene rezultate, koji se pre svega ogledaju u zaustavljanju neplanske gradnje i postepenog privikavanja na planski modalitet razvoja, ali u suštini nije doneo željeni razultat razvoja Palićkog jezera kao savremene i ozbiljne turističke destinacije”, navedeno je u konkursnoj dokumentaciji.