Izbor najbolje Kevedinke

kevedinka Vitezovi vina "Arena Zabatkiensis" su današnji dan 23.01. Sveti Vinko završili sa svečanom večerom u "Maloj Gostioni". Nakon ceremonijalne probne rezidbe koja je prepodne obavljena u vinogradima Lasla Varkulje na Hingi, večeras su na Paliću organizovali veče najbolje Kevedinke, gde su objavili pobednika i barjak vino za 2015 godinu. Program je počeo krunisanjem prošlogodišnje kraljice berbe, nakon čega je veliki majstor Dragutin Miljković u redove vitezova primio novog glasnika, Željka Zorića. Novi član reda vitezova uspešno je položio test nakon čega je svečano primljen u njihove redove. Kulminacija večeri je bila proglašenje najbolje Kevedinke koja će ujedno biti barjak vina za 2015g. Pristiglo je 22 uzorka od kojih je po oceni struče komisije najbolje bilo vino "Kevedinka" Milorada Kovačevića koje je sakupilo 88 poena, drugo po kvalitetu je Kevedinka, Đovai Gašpara iz Mađarske sa 85,6 bodova, dok je na trećem mestu Kevedinka Oskara Mauera sa 83,8 boda.