Master plan Palić 2015

master2015 Gradonačelnik Subotice Jene Maglai sa saradnicima razgovarao je danas sa predstavnicima „Horvat konsaltinga” – timovima iz Zagreba i Beograda – kome je poverena izrada Master plana razvoja regiona jezera Palić (Master plan Palić 2015). Na ovom inicijalnom sastanku, održanom u Zelenoj sali Gradske kuće, predstavljen je plan izrade projekta, usaglašeni su vremenski okviri izrade plana, a postignut je i dogovor oko najvažnijih pitanja. Uz konstataciju da su rokovi navedeni u termin planu izrade projekta nešto ambiciozniji u odnosu na rokove precizirane u Ugovoru o javnoj nabavci usluge Izrada Master plana razvoja regiona jezera Palić (Master plan Palić 2015), potpisanom 11. marta 2015. godine između grada Subotice i „Horvat i Horvat konsalting” d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, sagovornici su se saglasili da bi već na startu trebalo definisati pravilnu viziju razvoja Palića kako se ne bi ponovile greške iz prethodnog Master plana koje su se pre svega odnosile na neusklađenost turističkog razvoja sa urbanističkim uslovima.

Tokom razgovora je istaknuto da se prilikom izrade Master plana razvoja regiona jezera Palić, koji sadrži četiri ključne celine – Prostorno-tehničku ocenu područja, Strateški okvir Master plana i koncept razvoja, Fizički Master plan i Poslovni Master plan – paralelno sprovode dve veoma važne aktivnosti: izrada Master plana i vrlo opsežan i fokusiran program zaštite i sanacije jezera Palić i Ludaš, da bi u obzir trebalo uzeti i vlasničke limitacije i da je dosadašnja praksa pokazala da je uvođenje Master plana u realizaciju veoma delikatan proces.Sagovornici su se složili u oceni da je za neko dugoročno planiranje jako bitno reći da će se u narednih desetak godina poboljšati kvalitet jezerske vode, s obzirom na to da je, u odnosu na prethodni Master plan, došlo do revizije Odluke o zaštiti zaštićenog područja Park prirode „Palić“, da je Palićko jezero područje od međunarodnog značaja za ptice (IBA) i da je usvojena Odluka o donošenju Plana za unapređenje stanja ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline.Na sastanku je naglašeno da postoji mogućnost da se iz međunarodnih donacija obezbede značajna sredstva za unapređenje zaštićenog Ramsarskog područja Ludaša, odnosno za rešavanje problema vezanih za odvođenje otpadnih voda sa Palića do prečistača, kvalitet vode u jezerima, uticaj okoline na Palićko i Ludaško jezero i izgradnju kanalizacione mreže. Sledeći radni sastanak timova iz Subotice, Beograda i Zagreba zakazan je za 28. mart 2015. godine.